Bioteknologia

Bioteknologia

Bioteknologia tutkii solua, elämän rakennuspalikkaa. Vahvalla tietämyksellä rasvojen, hiilihydraattien, DNA:n ja RNA:n ja proteiinien toiminnasta voidaan luoda uraauurtavia sovelluksia niin maatalouteen kuin teollisuuteenkin ja tehdä korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta. Bioteknologia pitää sisällään mm. kudosteknologian uuden tieteenalan, jossa luodaan oman kehon ehdoilla tapahtuvaa kirurgiaa. Bioinformatiikka pyrkii taas analysoimaan tutkimuksesta saatua tietoa erilaisin algoritmein, ja tiedon kasvaessa alati tulee kyseinen ala olemaan entistä tärkeämpi. Bioteknologia siis tutkii elämää ja sitä miten elämän monimutkaisista systeemeistä voidaan luoda uusia hyödyllisiä keksintöjä. Ala ei ole kuitenkaan Jumalan leikkimistä vaan ennemminkin nöyrä tie luonnon hienovaraisimpien toimintojen ymmärtämiseksi. Tampereen yliopisto sisältää bioteknologian tutkinto-ohjelman. Hakuohjeet muita käytännön tietoa löytyy osoitteesta https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/bioteknologia-ja-biolaaketieteen-tekniikka

BACK TO TOP