Hallitus ja Jäseneksi liittyminen

Biopsi ry

Jäseneksi liittyminen

Mikäli haluat liittyä yhdistyksemme jäseneksi, ota yhteyttä rahastonhoitaja Antti Kiviahoon (antti.kiviaho@tuni.fi). Voit liittyä jäseneksi, vaikka et opiskelisikaan Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa. Syksyllä aloittavat uudet opiskelijat liittyvät yhdistykseen tuutoreidensa opastuksella ensimmäisten opiskelupäivien aikana. Biopsi ry:n vuosittainen jäsenmaksu on 8 euroa.

Become a member
If you wish to join Biopsi ry, please contact our treasurer Antti Kiviaho (e-mail: antti.kiviaho@tuni.fi). You can become a member even if you don’t study in the degree programme in biotechnology and biomedical engineering at Tampere University. The annual membership fee of Biopsi is 8 euros.

Hallitus 2020

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi, ellei toisin mainita.

Board 2020
All e-mail addresses are the following form: firstname.lastname@tuni.fi, unless stated otherwise.

Lauri Ryyppö
Puheenjohtaja, ulkosuhdevastaava
Chairperson, external relations correspondent

Henna Urhonen
Varapuheenjohtaja, hyvinvointivastaava, tenttiarkistovastaava, tasa-arvovastaava, maisterien virkistysvastaava
Vice chairperson, well-being correspondent, exam archive correspondent, equality correspondent, Master students’ event organizer

Noora Salokorpi
Sihteeri
Secretary

Antti Kiviaho
Rahastonhoitaja
Treasurer

Ella Lampela
Tapahtumavastaava, somevastaava
Event organizer, social media correspondent

Lyydia Saari
Tapahtumavastaava, somevastaava
Event organizer, social media correspondent

Iida Salonen
Viestintä- ja sähköpostivastaava, nettisivuvastaava, koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava
Communications and e-mail correspondent, web page correspondent, education and social affairs correspondent

Frans Ek
Yrityssuhdevastaava
Business relations correspondent

Iina Koivisto
Tuutorivastaava
Tutoring correspondent

Hallituksen varajäsenet

Deputy board members

Sini Saarimaa, Kaisla Walls
Kahvitusvastaavat
Catering services correspondents (coffee, tea and pastries)

Sinin sähköpostiosoite/Sini’s e-mail address: sini.s.saarimaa@tuni.fi

Hallituksen ulkopuoliset vastaavat

Correspondents outside the board

Laura Lassila
Kulttuurivastaava
Cultural correspondent

Lotta Isosaari
Excursiovastaava
Excursion correspondent


Satu Jäntti
Maisterien virkistysvastaava
Master students’ event organizer

Rosa Korhonen
Kerhohuonevastaava
Club room correspondent


Roope Ohlsbom
Kv-tuutorivastaava
International tutoring correspondent

Timo Ahola
Blogivastaava
Blog correspondent


Niklas Lostedt
Hankintavastaava
Purchasing correspondent

Sanni Erämies
Liikuntavastaava
Sports correspondent


Mikko Kaasinen
Ympäristövastaava
Environmental correspondent

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Arvo Ylpön katu 34
Arvo, huone F108
Tampere

Postiosoite
Biopsi ry

Tampereen yliopisto/BioMediTech
Arvo, huone F108
33520 Tampere

Sähköposti
biopsi-hallitus@lists.tuni.fi

Contact information

Visiting address
Arvo Ylpön katu 34

Arvo, room F108
Tampere

Mailing address
Biopsi ry

Tampere University/BioMediTech
Arvo, room F108
33520 Tampere

E-mail address
biopsi-hallitus@lists.tuni.fi

Yhdistyksen säännöt

Biopsi ry säännöt

Rules (English version not updated)

Biopsi ry Rules

BACK TO TOP